yüzde hesaplamaMuhasebe derslerinde, vergi, zam, iskonto ve özellikle KDV hesaplama, yüzde ve binde hesaplamaları çok sık kullanılır.

Basit Yüzde Hesaplama Yöntemi: Ticari hayatta bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda istenen değerler hesaplanır.Yüzde (%) Tutarının Hesaplanması: Yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır.

 

Peki Yüzde nasıl hesaplanır?

Bir sayının yüzde X`i hesaplanacaksa sayı önce 100e bölünür, daha sonra X ile çarpılarak %X`i hesaplamanış olur.

 

 

Yüzde Hesaplama Formülü : A Saysının % B'si = A x B / 100