Gerçekten ürününüzün yeni olduğuna inanıyorsanız bunu koruma altına almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde;
•    Rakip firmalar ürününüzü taklit yoluna gidebilir belki de daha düşük fiyatlarla ürününüzü piyasaya sunarak pazar payınızı düşürür,

•    Diğer şahısların sizin buluşunuzu yaparak sizin üstünüzde yaptırım uygulamaya çalışması mümkündür. Bunun aksini ispatlamanızda ortada bir başvuru olmadığından mahkeme yoluyla yıllar sürebilir.

Patent Nedir?

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü en az 7 en fazla 20 yıl üretme, kullanma ve satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken kriterler;
•    Yenilik
•    Tekniğin bilinen durumunu aşması
•    Sanayiye uygulanabilirlik


Patent Verilmeyecek Hususlar

•    Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
•    Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
•    Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
•    Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
•    İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller
•    Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
•    Bitki,  hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent Sistemleri


İNCELEMELİ PATENT
Koruma süresi 20 yıldır.30-40 ay arasında tescile bağlanır. Seçilen inceleme ve araştırma yöntemlerine göre maliyetler farklılık göstermektedir.

 

İNCELEMESİZ PATENT
Koruma süresi 7 yıldır. 20-24 ay arasında tescile bağlanır. Seçilen inceleme ve araştırma yöntemlerine göre maliyetler farklılık göstermektedir. Daha sonra incelemeli patente çevrilerek koruma süresi 20 yıla çıkartılabilir.


FAYDALI MODEL
Koruma süresi 10 yıldır. Tahmini belgeye bağlanma süresi 10-12 aydır.


Faydalı Model Nedir?
Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen, buluş sahibine 10 yıl süre ile buluş konusu olan ürünü üretme ve pazarlama hakkı sağlayan, küçük patentlerdir.
Faydalı modelde tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından daha uygundur.


Yurt Dışı Patent Tescili
Patentlerde tıpkı diğer sınaî haklar gibi ancak tescil edildikleri ülkelerde geçerlidirler. Koruma kapsamında olan ürün yenilik kriterini 1 yıl sonra kaybedeceğinden, Türkiye içinde başvurulan bir patent en geç 1 yıl içinde korunmak istenen diğer ülkelerde başvurulması gerekir. Başvuru yapılacak ülke sayısının artması halinde maliyetlerde de artış olacağından Dünyada bu tip olumsuzlukları engellemek için çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. Türkiye'deki başvuruların yurt dışında patent hakları ile koruma altına alınmasını kolaylaştıran Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) ve Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) vardır. Patent İş Birliği Anlaşması (PCT), bir patentin farklı ülkelerde tescilini kolaylaştıran bir sistemdir. Koruma çok sayıda ülkede tercih ediliyorsa PCT seçilmelidir. Her ülkede farklı uygulamaları ortadan kaldıran tek bir inceleme raporu ile (ve çoğu zaman araştırma raporu da dahil) patentin incelenmesini sağlayan ve süreyi 8 ile 18 ay arasındaki bir oranda uzatan bir sistemdir. Bu sistemin en önemli avantajı süre kazanımı ve maliyet düşüklüğüdür. Avrupa Patent Anlaşması (EPC) ise, sadece Avrupa kapsamında bir koruma düşünülüyorsa tercih edilmelidir. Bu anlaşmaya göre tek bir başvuru ile anlaşmaya dâhil ülkelerin hepsinde tek bir patent koruması elde edilmektedir.

Patent Hakkının Sona Ermesi
Patent hakkı;
1.    Koruma süresinin dolması;
2.    Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;
3.    Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;
Sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.